A weboldal segítségével új egyetemi felhasználó hozható létre a központi PPKE felhasználói adatbázisban. Új felhasználó érvényes neptun kóddal hozható létre. Ha az adott neptun kóddal már létezik felhasználó, akkor válaszként visszakapjuk a létező felhasználó azonosítóját.

A kapott azonosítót írjuk fel, mert még szükség lesz rá!

A felhasználói jelszó ebben a lépésben nem kerül beállításra.

A következő linken lehet jelszót beállítani neptun kóddal. Jelszóváltoztatás

Kérdést, megjegyzést a it@helpdesk.ppke.hu címen várunk.


You can create new PPKE account with this form. You can create new account only a valid NEPTUN ID. If you have accouct, in response get the existing user ID.

The identifier noted, because I will need it!

The user password is not set in this step.

You can change it on the following link, by NEPTUN ID. Change Password