Jelszó beállítása neptun-kód alapján

Nem lehet az egyetemi azonosítóhoz ugyanazt a jelszót beállítani, amit a neptunban is használunk!

Napjaink informatikai elvárásai miatt elengedhetetlen az erős jelszó használata.

Mindenkinek olyan jelszót kell választania, mely:

A program a fenti szempontokat ellenőrzi és csak megfelelő jelszót enged beállítani.

Könnyen megjegyezhető, de mégis biztonságos jelszót hozhatunk létre, ha pl. egy vers szavainak kezdőbetűiből állítjuk össze jelszavunkat:
"Ég a napmelegtől a kopár szík sarja." -> EaNaksz1ks

Kérdést, megjegyzést a it@helpdesk.ppke.hu címen várunk.

New password by NEPTUN ID

You cannot use the same password that you use for Neptun.

Today's IT requirements make it essential to use a strong password.

Everyone must set a password which:

The program verifies the criteria above and only accepts the appropriate passwords.

You can create a password that is easy to remember but also secure if you use for example the first letters of a line from a poem as a password: “To be, or not to be: that is the question” -> TbontbT1tQ

Please send you questions to the e-mail address it@helpdesk.ppke.hu